Ateistene – vi trenger deg!

Kosmos-og-ateistene

Den utrolige ATEISMEN

Vi forholder oss til virkeligheten, ikke til myter.

Vi baserer våre tanker og handlinger på kunnskap, kritisk tenkning og medmenneskelighet.

Evolusjonen er en blind og nødvendig utvikling av livet gjennom milliarder av år.

Ingen menneskeskapte guder, djevler eller andre fantasier kan frata oss vårt ansvar for oss selv og våre omgivelser.

ATEISTENE – hva vil vi?

  • Kjempe for å spre kritisk tenkning fra barnsben av.
  • La barna vokse opp i frihet og uten skam.
  • Arbeide for et åpent samfunn bygget på en balanse mellom empati og krav.
  • Bekjempe undertrykkende religioner og ideologier med innsikt og åpen dialog.
  • Være med å ta ansvar og påvirke meninger og samfunn.

LES MERE I ATEISTENENS PROGRAM.

NYHETER

Se boka som lydbok her, eller gå til "butikk" for å kjøpe boka
Se video lydbok og les mer om Lungefisken Darwin.

Kjent ateist får innvilget asyl

Tirsdag 26.01.2021 fikk den afghanske religionskritikeren Josef Moradi endelig innvilget varig asyl i Norge. Saken hans har gjennom snart fem og et halvt år vært behandlet i flere instanser hos utlendingeforvaltningen. Moradi stilte seg allerede som barn kritisk til islam, og har i Norge fortsatt sitt engasjement blant annet gjennom styreverv i organisasjonen Ateistene.

Ateistisk jul

Ateister – feirer vi jul? Skandinavia er det eneste området som beholdt ordet jul etter at kristendommen kom. Før dette feiret man at solen snudde. Dette ble kalt jol. Kristine feirer egentlig kristmesse selv om mange ikke er klar over dette selv.

Innvandringskritiker bestemte at han ikke får asyl i Norge

To Frp-politikere avgjorde nemndmøtet i Utlendingsnemnda (UNE) da Josef Moradi ble nektet asyl. Den ene ble foreslått av Human Rights Service (HRS). Nemndleder sier vedtaket er lovstridig.

Det nyeste testamente – Ronnie Johanson

Ronnie Johanson har skrevet et nytt bind av Bibelen – intet mindre. I «Det nyeste testamente» har han samlet gudsord som er gitt oss etter at Bibelens første bind ble nedtegnet.

Anders Torp – Årets Ateist 2020

Gjennom prisen Årets Ateist ønsker organisasjonen Ateistene å hedre mennesker som har gjort en sær- […]

TIDLIGERE ARRANGEMENTER

DEBATT