Forsiden

Formålet med Norske Økosamfunns Forening (nøf)

Norske Økosamfunns Forening (nøf) er en ideell forening som har til
formål å bidra til å skape en bærekraftig utvikling gjennom å støtte
virkeliggjøring av økosamfunn eller andre tiltak som kan fremme en mer
økologisk eller helhetlig livsform og verdier som er i tråd med en
slik målsetting.

Nøf skal også støtte arbeid som formidler kunnskap om økologi,
bærekraftig utvikling og en mer helhetlig livsfilosofi videre ut
i samfunnet, for med det å bidra til en positiv utvikling for hele
kloden.

Nyheter